Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn

Foreningen af landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Foreningen af Landbrugere i Nationalparken Kongernes Nordsjælland – forkortet LIKN - blev stiftet i år 2018 i forbindelse med etableringen af den 263 kvm2 store nationalpark, Kongernes Nordsjælland.

Som interesseorganisation repræsenterer foreningen de private lodsejere, der i dag har jordbrug i nationalparken, samt jordbrugere, der ønsker at følge med i nationalparkens udvikling og foreningens arbejde.

Jordbrugere, der i fremtiden potentielt ønsker at tilmelde hele eller dele af deres bedrift i Kongernes Nordsjælland, kan ligeledes i foreningen få nyttige oplysninger i forbindelse hermed.

LIKN’s formand har plads i bestyrelsen for nationalparken og bidrager her til den løbende udvikling af nationalparken samt igangsættelse af aktiviteter, projekter og ikke mindst udbredelsen af kendskabet til Nationalpark Kongernes Nordsjællands unikke natur og kulturhistorie.

Formål og vedtægter

Foreningens overordnede formål er at sikre det landbrugs- og jordbrugsmæssige virke i regi af nationalparken, herunder på frivillig basis at bidrage til udvikling af såvel de erhvervsrelaterede som de natur- og kulturorienterede interesser, både for den enkelte lodsejer som for grupper af disse.

På følgende links kan du læse mere om foreningens virke, samt foreningens hensigtserklæringen og vedtægter.

Medlemskreds i forening

Som medlem af foreningen kan optages private lodsejere, der støtter foreningens formål, og som har bopæl og et landbrugspligtigt areal på mindst 2 ha beliggende i en af følgende kommuner: Fredensborg, Hillerød, Helsingør, Halsnæs og Gribskov.

Andre lodsejere, som støtter foreningen formål, kan ligeledes optages som passive medlemmer, dog uden stemmeret ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og 5 medlemmer, som for en 2 årig periode vælges på den årlige generalforsamling.

Såvel formand som næstformand, samt 3 af de 5 bestyrelsesmedlemmer, skal have jord i nationalparken.

2 bestyrelsesmedlemmer skal ikke nødvendigvis have jord i nationalparken.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Jette Haugaard og Preben Birch: formand
 • Preben Birch, næstformand
 • Hans Jørgen Albertsen, sekretær
 • Esben Ingerslev
 • Niels Worm
 • Gerd Ryder
 • Lars Bo Pedersen
 • Thomas Larsen
 • Kirsten Nielsen, revisor
 • Jan Bech, revisorsuppleant

Udpegning af kandidater

Foreningens bestyrelse udpeger mulige repræsentanter til Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse, og disse skal være medlemmer af LIKN-foreningens bestyrelse og have jord i nationalparken.

Foreningen vil arbejde med følgende indsatser

 • Motivere private lodsejere i Nationalparken Kongernes Nordsjælland til at bidrage og aktivt medvirker til at udvikle det multifunktionelle landbrug indne for nationalparkens rammer
 • Fokusere på en erhvervsorienteret og bæredygtig udvikling indenfor landbrug og fødevarproduktion, landboturisme og - kultur samt natur og friluftsliv - i konstruktivt samarbejde med andre interessenter
 • Sikre at initiativer og projekter i Nationalparken Kongernes Nordsjælland ikke får ufrivillige konsekvenser for ejendomsretten og landbrugsdriften indenfor eller i nær tilknytning til nationalparken
 • Bidrage til udvikling af nationalparkens varemærke og kvalitetsoplevelse
 • Skabe respekt for fødevarer produceret i nationalparken og forventninger hos forbrugerne om, at nationalparken er en aktiv del af det lokale fødevarenetværk, og bidrager til forædling, udvikling, afsætning og oplvelse af det lokale fødevarehåndværk
 • Arbejde for udvikling af fælles forædlingsvirksomheder og markedsføring af nationalparkens landbrugs- og fiskeriprodukter
 • Sikre at kommunernerne og andre myndigheder arbejder for at udvikle og påvirke nationalparken på en erhvervsorienteret og bæredygtig måde
 • Motivere til forskning inden for landbrugsmæssig udvikling med fokus på natur og nytænkning i nationalparken
 • Arbejde for fundraising og støttemuligheder til forskning, landbrugsmæssig udvikling, udvikling af natur og kulturlandskaber, drift og omlægning af drift.

En nationalpark fuld af muligheder

Landbrugere, der har indmeldt jord i nationalparken, kan søge andele af støtteordninger og være med i aktiviteter, som nationalparken tilbyder deltagelse i. Således er der allerede lodsejere i foreningen, der deltager i forskellige projekter og partnerskaber, bl.a. inden for områder som naturudvikling, kulturudvikling, produktudvikling, turismeudvikling, salg og markedsføring m.m.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen LIKN eller nationalparkens sekretariat for at høre nærmere om de muligheder samt de projekter, der kan have interesse for dig som lodsejer. Du kan naturligvis også høre mere om de aktiviteter, som i øjeblikket er prioriteret i regi af nationalparkens bestyrelse.

Ønsker du yderligere information om Nationalpark Kongernes Nordsjælland i øvrigt kan, kan du finde denne på nationalparkens hjemmeside: https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk

Aktiviteter og links

 • Her kan du læse om foreningens aktiviteter og initiativer
 • Kort og godt om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 • Visioner om natur, kultur, friluftsliv m.m.

Bliv medlem af LIKN

Et medlemskab af foreningen LIKN giver dig mulighed for at følge og støtte op om foreningens aktiviteter samt nationalparkens fremadrettede udvikling, dens projekter og virke.

Ønsker du medlemskab af LIKN, sender du blot en mail mærket ”Medlemskab” med navn, adresse og egen kontaktmail til foreningens formand på mailadressen haugaard@garbolund.dk.

Kontingentet for medlemskabet af foreningen er årligt, og for 2023 er det fastsat til kr. 100,- pr. deltagende landbrug.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger om foreningen, er du altid velkommen til at kontakte foreningens formand, som har følgende kontaktoplysninger:

Jette Haugaard
Helsingevej 7
3200 Helsinge

haugaard@garbolund.dk

Mobil: 61423271